Indicatori statistici

Indicatorii statisticii prezentaţi se referă la:

  •  Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2018 – 227389
  •  Populaţia ocupată civilă la 1 ianuarie 2017 – 81,8 mii persoane
  •  Şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii martie 2018 – 3363