Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

– Temei legal – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

                               – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

         

          – Persoana responsabilă Lőrinczi Ferenc

          – Formular solicitării în baza Legii nr. 544/2001 – Formular