Agricultură

Efectivele de animale

Fondul funciar dupa modul de folosinta

Parcul de tractoare si masini agricole din agricultura la 31 decembrie

Productia agricola animala

Productia agricola vegetala la principalele culturi

Valoarea productiei ramurii agricole

Productia medie la hectar a principalelor culturi pe categorii de unitati

Suprafata cultivata cu principalele culturi