Recensăminte

Rezultate definitive:

1. Caracteristici demografice

       Județul Covasna

              1.1.  Populația la recensăminte

              1.2. Structura populației rezidente pe sexe şi grupe de vârstă

              1.3. Populaţia rezidentă pe sexe şi grupe de vârstă

                 1.4. Populaţia rezidentă pe vârste şi ani de naştere

              1.5. Populaţia rezidentă după domiciliu

              1.6. Populaţia rezidentă după locul naşterii

                 1.7. Populaţia rezidentă după țara de naştere

              1.8. Populaţia rezidentă după domiciliu şi locul naşterii

              1.9. Populaţia rezidentă după locul de domiciliu şi cel în care s‐a născut

              1.10. Populaţia rezidentă după starea civilă

              1.11. Populaţia rezidentă după starea civilă și domiciliu

              1.12. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după anul naşterii şi numărul copiilor născuți‐vii

                 1.13. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după starea civilă, nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi numărul copiilor născuți‐vii
                 1.14. Populaţia rezidentă feminină de 16 ani şi peste la prima căsătorie pe vârste, după vârsta la data căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii
                 1.15. Populaţia rezidentă feminină de 16 ani şi peste la prima căsătorie după anul încheierii căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii

              1.16. Femei de 16 ani şi peste căsătorite după durata căsătoriei

              1.17. Femei de 11 ani şi peste care trăiesc în uniune consensuală după durata uniunii

              1.18.  Populaţia rezidentă după cetățenie

                 1.19. Populaţia rezidentă de cetățenie română după statutul activității curente şi țara de naştere
                 1.20. Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni după statutul activității curente
                 1.21. Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi țara de cetățenie

              1.22. Populația rezidentă pe localități

              1.23. Vârsta medie, vârsta mediană, indicele de îmbătrânire demografică și raportul de dependență demografică a populației rezidente

2. Caracteristici etno-culturale demografice

       Județul Covasna

              2.1. Populaţia după etnie la recensămintele din perioada 1930-2021

              2.2. Populaţia rezidentă după etnie

              2.3. Populaţia rezidentă după limba maternă

              2.4. Populaţia rezidentă după religie

              2.5. Populaţia rezidentă după etnie şi religie

                 2.6. Populaţia rezidentă după starea civilă şi etnie
                 2.7. Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente şi etnie
                 2.8. Populaţia rezidentă după starea civilă şi religie
                 2.9. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după etnie şi numărul copiilor născuţi-vii
                 2.10. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după etnie, starea civilă şi numărul copiilor născuţi-vii
                 2.11. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după starea civilă, religie şi numărul copiilor născuţi-vii

              2.12. Populaţia rezidentă după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite

              2.13. Populaţia rezidentă după religie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite

              2.14. Populaţia rezidentă de 14 ani şi peste analfabetă după etnie

                 2.15. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ urmate
                 2.16. Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente şi religie
                 2.17. Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi grupe de ocupaţii
                 2.18. Populaţia rezidentă ocupată după etnie și activităţi ale economiei naţionale
                 2.19. Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi statutul profesional
                 2.20. Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi localizarea geografică a locului de muncă

              2.21. Şomeri după etnie

                 2.22. Populaţia rezidentă după etnie şi statutul activităţii curente

              2.23. Populaţia rezidentă după etnie şi limba maternă

              2.24. Populaţia rezidentă după limba maternă pe grupe de vârstă

              2.25. Populaţia rezidentă după religie pe grupe de vârstă și sexe

                 2.26. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după religie şi numărul copiilor născuţi-vii

              2.27. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ urmate

              2.28. Populația rezidentă după etnie pe grupe de vârstă și sexe

3. Caracteristici educaţionale demografice

       Județul Covasna

              3.1. Populaţia rezidentă după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite

              3.2. Populaţia rezidentă după etnie și nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite

              3.3. Populaţia rezidentă după limba maternă și nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite

                  3.4. Persoane care au diplomă de masterat după domeniul de studii
                 3.5. Persoane care au diplomă de doctorat după domeniul de studii
                 3.6. Populaţia rezidentă după nivelul de educație absolvit şi statutul activității curente
                 3.7. Populaţia rezidentă 14 ani şi peste analfabetă după statutul activității curente
                 3.8. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de educație al instituţiei de învăţământ urmate

              3.9. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de educație al instituţiei de învăţământ urmate

4. Mobilitatea populaţiei rezidente (septembrie 2023)

5. Caracteristici economice (octombrie 2023)

6. Gospodării (decembrie 2023)

7. Fondul de clădiri de locuit (decembrie 2023)

8. Locuinţe şi condiţii de locuit (decembrie 2023)

 

Hărți

Ponderea populaţiei după etnie la nivel teritorial 2021

Ponderea populaţiei de etnie română, la nivel de Unitate Adminiatrativ Teritorială

Ponderea populaţiei de etnie maghiară, la nivel de Unitate Adminiatrativ Teritorială

Ponderea populaţiei de etnie romă, la nivel de Unitate Adminiatrativ Teritorială

Ponderea populaţiei de etnie ucraineana, la nivel de Unitate Adminiatrativ Teritorială

Unităţi Adminiatrativ Teritoriale în care ponderea etniei a scăzut la RPL2021 în comparaţie cu RPL2011

Unităţi Adminiatrativ Teritoriale în care ponderea etniei a crescut la RPL2021 în comparaţie cu RPL2011

 

Rezultate provizorii:

Date provizorii

       Județul Covasna

               Comunicat de presă

               Tabele

               Comparație

 

 

Recensământul General Agricol 2020