Locuinţe şi utilităţi publice

Fondul de locuinţe

Locuinţe terminate

Populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor

Populaţia conectata la sistemele de canalizare

Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite

Străzile orăşeneşti