Populaţia

Populaţia după domiciliu pe localităţi, la 1 ianuarie

Populaţia după domiciliu pe localităţi, la 1 iulie

Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

Populaţia după domociliu pe sexe şi medii, la 1 iulie

Populaţia după domociliu pe grupă de vârstă, la 1 iulie

Mişcarea naturală a populaţiei pe medii

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă

Durata medie a vieţii, pe sexe

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii

Populatia după domiciliu pe localități și sexe la 1 ianuarie 2024

Populatia după domiciliu pe localități și sexe la 1 iulie 2022