Forţa de muncă

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale

Numărul mediu al salariaţilor, pe categorii de salariaţi

Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale

Şomeri înregistraţi şi rata şomajului